Powiat Myszkowski przejmuje basen w Żarkach Letnisku

17 lipca 2023

Rada Powiatu w Myszkowie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody o nabyciu w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Myszkowskiego. Chodzi o basen w Żarkach Letnisku.

Przejęcie basenu przez Powiat umożliwia zaaplikowanie o środki na jego rewitalizację z programu "Polski Ład".

Na sesji Staroście Myszkowskiemu Piotrowi Kołodziejczykowi i całej Radzie podziękowała Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak.

Dzięki działaniu Powiatu poprawi się infrastruktura sportowo-rekreacyjna, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.

źródło: www.powiatmyszkowski.pl

MB

Tu warto zajrzeć

Po godzinach